Nom: Renda Mòbil, S.L.
Adreça: Av.Barcelona 77 BIS
Codi postal: 08720
Població: Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Telèfon / FAX: +34 902 12 30 12
E-mail: info@rebilrent.com

Avís legal
Les marques, logos, disseny gràfic, arquitectura d’informació, bases de dades, índex i codis fonts en llenguatge HTML o JavaScript, inclosos son propietat de l’empresa propietària d’aquest lloc web. Aquest web o qualsevol part del mateix no podrà ser reproduïda, duplicada, copiada, comercialitzada, revenuda ni utilitzada amb finalitats comercials, si l’empresa propietària d’aquest lloc web no otorga el seu consentiment explícit. La responsabilitat derivada d’utilitzar materials protegits pels drets de la Propietat Intel•lectual que apareixen serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.
L’infracció dels Drets de marca, propietat de l’empresa propietaria d’aquest web, comportarà la persecució civil i, en el seu cas, penal en virtut de les lleis i tractats internacionals vigents.

Política de privacitat de dades
Conficencialitat
L’empresa propietària d’aquest web, es compromet a mantenir totes les dades que ens faciliten els nostres usuaris en la màxima confidencialitat i a no subministrar-los a terceres parts, d’acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal de la LOPD (Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre). En alguns serveis, que ofereixen l’opció d’omplir un formulari, sol•licitem alguna de les dades anteriors amb l’única finalitat de poder oferir una millor atenció.
Qualsevol dada que ens faciliti reb les mateixes condicions de confidencialitat.

<< tancar